EMDR-TERAPIA

- EMDR (silmäliikehoito) on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing
- menetelmän käyttöä edeltää aina sen soveltuvuuden arviointi ja yleensä EMDR-hoito on muun psykoterapeuttisen hoidon osana
- vakavan traumatisoitumisen yhteydessä tarvitaan usein pitkä vakauttavan hoidon vaihe ennen kuin varsinaista traumakokemusta voidaan käsitellä EMDR:llä
- EMDR-menetelmää voidaan käyttää monella tavalla: traumaattisten kokemusten läpikäymiseen, psyykkisten voimavarojen vahvistamiseen ja monenlaisten psyykkisten vaikeuksien (esim. pelkojen) käsittelyyn
- EMDR soveltuu joissakin tapauksissa myös pitkän keskusteluhoidon jatkohoidoksi

Lisätietoa: www.traumaterapiakeskus.com ja www.emdr.fi