KRIISI- JA TRAUMATERAPIA

Kriisiterapia:

-   Kriisiterapiassa autetaan asiakasta käsittelemään traumaattisia kriisejä, joita voivat olla erilaiset onnettomuudet, väkivallan kohteeksi joutuminen, läheisen menetys, työpaikan menetys, avioero jne

-   On yleensä lyhytkestoista

 

TRAUMATERAPIA:

-   Pitkäaikainen käsittelemätön psyykkinen trauma voi olla monen mielialaoireen tai ihmissuhdevaikeuksien taustalla. Näitä voivat olla lapsuuden- ja nuoruudenaikaiset traumat tai kiintymyssuhdetraumat.

-  Traumaterapiassa autetaan asiakasta käsittelemään traumaattisia kokemuksiaan ja saamaan ne integroitumaan omaan elämänhistoriaan ja elämänkokemukseen.

-   Hoidossa voidaan käyttää voidaan käyttää erilaisia traumaterapiateksiikoita, kuten vakauttamiseen vaikuttavat keinot ja EMDR (lisätietoa kohdassa EMDR-terapia).

-   Traumaterapia on yleensä pitkäkestoista.

 

Lisätietoa: www.traumaterapiakeskus.com ja www.emdr.fi