PERHETERAPIA

Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen psyrkimys ja menetelmä tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä ongelmia ja niiden aiehuttamaa kärsimystä. 

Perheen sisäisiä jännitteitä tuodaan esille ja niitä opetellaan ksäittelemään uusin tavoin. Myös yksittäisten perheenjäsenten motiivit ja tarpeet tehdään tietoisiksi ja näkyviksi. Perheterapiakäynnillä voi olla läsnä koko perhe, osa perheenjäsenistä tai vain yksi perheenjäsen. Perheterapiassa löydetään uusia merkitysyhteyksiä ja uusia tapoja toimia läheisissä suhteissa. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää myös vanhempien kasvuperheistä perittyjen vuorovaikutusmallien vaikutusta ja lisää vapautta luoda tuoreita suhteessa olemisen tapoja. Perheterapia tarjoaa mahdollisuuden jokaisen perheenjäsenen kokemuksen kuulemiseen. 

Perheterapiaan hakeudutaan vanhemmuuteen, lapsen kasvuun ja kehitykseen ja perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa. Perheterapiasta on apua silloin kun perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia tai kun jonkun perheenjäsenen tilanne kuormittaa koko perhettä.

 

PARITERAPIA

Terapian tavoitteena on luodan uusia toimintatapoja parisuhteeseen. Terapiassa haetaan kosketusta omaan sisäiseen maailmaan, tarvitsevuuteen, toiveisiin ja tavoitteisiin. Terapiassa tarkastellaan, millainen vuorovaikutus kahden ihmisen välille on syntynyt ja kuinka hyvin se vastaa kummankin toiveita. Ratkaisemattomat ristiriidat purkautuvat parisuhteessa herkästi syyttelynä, mustasukkaisuutena, pettymyksinä ja loukkaantumisian.Terapeutti tuo tilanteeseen uusia näkökulmia, jotka antavat uutta perustaa parin keskinäiselle kanssakäymiselle. 

Yleisiä syitä hakeutua pariterapiaan ovat erilaiset vuorovaikutusongelmat, parisuhteen kriisit perheen eri kehitysvaiheissa, uskottomuus ja erouhka sekä uusperheongelmat. Suhteessa voi olla myös päihdeongelmia, uskottomuutta ja väkivaltaa. Pariterapiassa tarkastellaan parin tapoja toimia suhteessa ja selvitellään ongelmien ja oireiden pohjimmaisia syitä. Menneisyyden ratkaisemattomat ongelmat ja esimerkiksi lapsuudenkodista perityt toimintamallit voivat heijastua tapoihin toimia parisuhteessa.