TYÖNOHJAUS

Työnohjauksessa tutkitaan ohjattavan/ohjattavien suhdetta työhönsä hänen/heidän esille ottamiensa kysymysten pohjalta. Työnohjaus voi toteutua sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksena ja toisinaan työnohjaus totetutetaan koko työyhteisölle.