Miten psykoterapiaan pääsee


Psykoterapiaan pääsee ottamalla yhteyttä suoraan terapeuttiin (lähetettä ei tarvita). Pidämme tärkeänä, että jo puhelin- tai sähköpostikontaktissa sekä asiakkaalle että terapeutille muodostuu jonkinlainen kuva toisesta ja yhteistyön mahdollisuuksista.


Psykoterapiapäätöksen tekoa edeltää aina terapeutin haastattelu ja hoidon tarpeen arviointi, yleensä muutaman käyntikerran.


Kaikilla psykoterapeuteilla on Valviran myöntämä psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeus ja kaikkien antamaan psykoterapiaan on mahdollista anoa Kelan rahoitusta Kelan kuntoutuksesta. Terapeuteilta saa tarkempia tietoja Kelan rahoituksen hakemisesta.


Haastattelu-, arviointi- , tutkimus-, kuntoutus- ja psykoterapiakäynnit ovat maksullisia. Psykoterapian hinta on 80 eurosta alkaen / 45 minuuttia ja pari- ja perheterapiapian hinta on 160 € / 90 minuuttia. Kelan korvaus psykoterapiakuntoutuksesta on 57,60 euroa.


Jokainen Psykoterapia PSYCHEssä työskentelevä psykoterapeutti hoitaa itse asiakasaikojen sopimisen, laskutuksen, potilasasiakirjojen ajan tasalla pitämisen ja arkistoinnin. Tarkemmat tiedot näistä asioista saa omalta terapeutilta. 


 

sivun_kuva